Prázdná tisková kazeta určená k renovaci
= Váš příspěvek na ochranu životního prostředí!

Výkup tiskových kazet ONLINE!

 

Prázdná tisková kazeta je komodita, o níž jste možná neměli ani tušení! Z vykoupených tiskových kazet provádíme ekologickou a ekonomickou výrobu kazet renovovaných, čímž dosahujeme cenově výhodných řešení s pozitivním bonusem - přívětivým ekologickým dopadem.

Evropská komise přijala plán proti padělání

11. 06. 2024 - Články -> Články

Evropská komise představila soubor nástrojů EU proti padělání, komplexní plán zaměřený na posílení prosazování práv duševního vlastnictví (IPR) on-line i off-line. Tato iniciativa se snaží zlepšit spolupráci mezi držiteli práv, poskytovateli služeb a orgány činnými v trestním řízení prostřednictvím přijetí moderních nástrojů a technologií.

Strategie zahrnuje řadu opatření zaměřených na řešení rostoucích obav z padělání a pirátství, které významně ovlivňují hospodářství EU a trh práce.

Opatření zahrnují zřízení jednotného kontaktního místa pro prosazování práv duševního vlastnictví a podporu „stavu důvěryhodného oznamovatele“ podle zákona o digitálních službách s cílem upřednostnit označování nezákonného obsahu.

Iniciativa dále podporuje využívání alternativního řešení sporů u všech sporů v oblasti duševního vlastnictví, která nabízí nákladově efektivní a efektivní možnost, zejména pro přeshraniční spory a malé a střední podniky, navrhuje zvýšení maximální sankce za závažné trestné činy duševního vlastnictví.

Evropská komise chce zmocnit orgány dozoru nad trhem, aby dále odhalovaly padělky a bojovaly proti nim, včetně nových postupů zaměřených na rychlejší, levnější a ekologičtější skladování a likvidaci padělků.

Dalším opatřením je používání blockchainu pro sledovatelnost dodavatelského řetězce a systémy rozpoznávání obsahu k detekci padělaného a pirátského zboží.

Doporučení navazuje na akční plán pro duševní vlastnictví do roku 2020, kde se Komise zavázala posílit prosazování duševního vlastnictví, a to přijetím zákona o digitálních službách a vytvořením souboru nástrojů proti padělání, který bude přijat s tímto doporučením.

Práva duševního vlastnictví hrají významnou roli v ekonomice EU. Činnosti týkající se duševního vlastnictví tvoří téměř 50 % HDP EU a poskytují téměř 40 % pracovních míst.

V roce 2019 představovaly padělané výrobky téměř 6 % veškerého dovozu do EU, jehož hodnota dosáhla 119 miliard EUR (3 biliardy Kč) a vedla k odhadované ztrátě 670 000 přímých pracovních míst a 15 miliard EUR (400 miliard Kč) ušlých daňových příjmů.

 

Celý dokument je zde: C_2024_1739_1_EN_ACT_part1_v6

 

Dle našeho názoru se jedná o další ukázku řešení odtrženého od praxe. Již v současné době existuje portál pro komunikaci prosazování práv duševního vlastnictví, https://euipo.europa.eu/, který je však určen pouze pro vlastníky patentové ochrany. V praxi se však s padělky setkávají uživatelé padělaných produktů, nikoliv držitelé patentových práv.

Například tonerové kazety pro tiskárny obchodních značek Canon a HP jsou obvykle chráněny patenty japonské společnosti Canon Kabushiki Kaisha, se sídlem Tokyo. Asociace renovátorů tonerů z.s. se pravidelně setkává s tonery porušujícími patentovou ochranu (padělky) v internetových obchodech i dodávkách v rámci výběrových řešení, toto porušování však nemůže nijak reportovat, protože držitel patentu je japonská společnost. Dovoz těchto padělku silně poškozuje českou ekonomiku, způsobuje propad v HDP i počtu pracovních míst. Pokud by došlo k eliminaci těchto padělků, výrazně by se zvýšilo uplatnění tonerových kazet renovovaných, tedy vyráběných přímo v České republice.

 

Tiskárna Canon
 

Navrhovaný stav „důvěryhodného oznamovatele“ podle zákona o digitálních službách tento zásadní koncepční nedostatek stávající legislativy neřeší.

 

Autor:
Asociace renovátoru tonerů (ART)

 

Zdroj:
European Commission. Commission recommends actions to combat counterfeiting and better protect intellectual property rights. [online]. Poslední revize 19. 04. 2024. Dostupný z WWW: <https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_24_155111>.

 
 

Přihlašovací formulář

Přihlašovací e-mail:
Heslo:
 

V případě, že jste zapoměli Vaše heslo, pokračujte zde

Zašlete nám zprávu!

 

Text zprávy: Vaše telefonní číslo (nepovinné): Váš kontaktní mail (povinné): Opište ověřovací kód z obrázku (povinné): obrázek s kontrolním kódem