Prázdná tisková kazeta určená k renovaci
= Váš příspěvek na ochranu životního prostředí!

Výkup tiskových kazet ONLINE!

 

Prázdná tisková kazeta je komodita, o níž jste možná neměli ani tušení! Z vykoupených tiskových kazet provádíme ekologickou a ekonomickou výrobu kazet renovovaných, čímž dosahujeme cenově výhodných řešení s pozitivním bonusem - přívětivým ekologickým dopadem.

Evropský parlament a Rada dosáhly nesmyslné dohody o zákazu výrobků vyráběných nucenou prací

7. 05. 2024 - Články -> Články

Spojené státy americké v červnu roku 2023 zakázaly dovoz jednoho z největších čínských výrobků kompatibilních tonerů z důvodu porušování lidských práv při jejich výrobě. Od té doby je Evropa zaplavena lacinými tonery z Číny, evropští výrobci ohlašují bankroty a evropské orgány stále jednají a oddalují řešení. Po ¾ roce jednání Evropa dospěla oznámila, že dospěla k prozatímní dohodě, která vstoupí účinnost, až všichni evropští výrobci definitivně zkrachují.

 

 

 

Spojené státy americké zakázaly dovoz 4. největšího světového výrobce tiskáren a jednoho z největších výrobců tonerů do USA
Státy EU se dohodly na zákazu výrobků vyráběných nucenou prací
Rada EU směřuje k zákazu dovozu tonerových kazet vyráběných nucenou prací
Budou zakázány tiskové kazety vyráběné nucenou prací i v Evropě?
Zákaz dovozu čínských tonerů a tiskáren původem z nucených prací do zemí EU přijde pozdě, domácí výrobci zkrachují

 

 

 

Vyjednavači z Parlamentu a Rady dosáhli prozatímní dohody o nových pravidlech, která zakazují výrobky vyrobené pomocí nucené práce na trhu EU.  Země EU budou mít poté 3 roky na to, aby začaly uplatňovat nová pravidla. Další 3 roky tak bude evropský trh zaplaven tonerovými kazetami vyráběnými novodobími otroky a evropský renovační průmysl, produkující ekologicky šetrné tonerové kazety definitivně zkrachuje.

 


 

Podle dohodnutého textu budou podezření na využívání nucené práce v dodavatelských řetězcích společností prošetřovat vnitrostátní orgány nebo, pokud jsou zapojeny třetí země, Evropská komise. Pokud vyšetřování dospěje k závěru, že byla použita nucená práce, mohou úřady požadovat, aby bylo příslušné zboží staženo z trhu EU a online tržišť a zabaveno na hranicích. Zboží by pak muselo být darováno, recyklováno nebo zničeno. Zboží strategického nebo zásadního významu pro Unii může být zadrženo, dokud společnost neodstraní nucenou práci ze svých dodavatelských řetězců.

Komise vypracuje seznam konkrétních hospodářských odvětví v konkrétních zeměpisných oblastech, kde existuje státem nařízená nucená práce. To se pak stane kritériem pro posouzení potřeby zahájit vyšetřování. Komise může rovněž identifikovat výrobky nebo skupiny výrobků, u kterých budou muset dovozci a vývozci celním orgánům EU předložit další podrobnosti, jako jsou informace o výrobci a dodavatelích těchto výrobků.

Byl by zřízen nový jednotný portál nucené práce, který by pomohl prosadit nová pravidla. Obsahuje pokyny, informace o zákazech, databázi rizikových oblastí a sektorů a také veřejně dostupné důkazy a portál pro oznamovatele. Síť Unie proti produktům nucené práce by pomohla zlepšit spolupráci mezi orgány.

Pravidla rovněž předpokládají spolupráci se třetími zeměmi, například v rámci stávajících dialogů nebo provádění obchodních dohod. To může zahrnovat výměnu informací o rizikových oblastech nebo produktech a sdílení osvědčených postupů, zejména se zeměmi s podobnou legislativou. Komise jednající jako vedoucí příslušný orgán může rovněž provádět kontroly a inspekce ve třetích zemích, pokud s tím příslušná společnost a vláda třetí země souhlasí.

 

Autor:
Asociace renovátoru tonerů (ART)

 

Zdroj:
European Parliament.  Deal on EU ban on products made with forced labour. [online]. Poslední revize 05. 03. 2024. Dostupný z WWW: <https://www.europarl.europa.eu/news/cs/press-room/20240301IPR18592/deal-on-eu-ban-on-products-made-with-forced-labour>.

 
 

Přihlašovací formulář

Přihlašovací e-mail:
Heslo:
 

V případě, že jste zapoměli Vaše heslo, pokračujte zde

Zašlete nám zprávu!

 

Text zprávy: Vaše telefonní číslo (nepovinné): Váš kontaktní mail (povinné): Opište ověřovací kód z obrázku (povinné): obrázek s kontrolním kódem