Prázdná tisková kazeta určená k renovaci
= Váš příspěvek na ochranu životního prostředí!

Výkup tiskových kazet ONLINE!

 

Prázdná tisková kazeta je komodita, o níž jste možná neměli ani tušení! Z vykoupených tiskových kazet provádíme ekologickou a ekonomickou výrobu kazet renovovaných, čímž dosahujeme cenově výhodných řešení s pozitivním bonusem - přívětivým ekologickým dopadem.

Obchodní podmínky

  1. Vykupovány jsou pouze panenské (virgin) kazety, není-li po vzájemné dohodě explicitně sjednáno něco jiného.
  2. Odběratel (CARCOLL) se zavazuje, že provede do 5 dnů od přijetí dodávky fyzickou kusovou vstupní kontrolu každé dodávky podle přiloženého a dodavatelem vyplněného Dodacího listu.
  3. Pokud Dodavatel nevyplní nebo nepřiloží dodací list a balík s dodávkou neoznačí číslem odpovídajícího Dodacího listu, není Odběratel vázán 5 denní lhůtou ke vstupní kontrole. Taková dodávka je pak převzata podle provozních pomínek, přičemž dodávky s řádnou evidencí mají přednost.
  4. Pokud Dodavatel zašle v dodávce produkty, které nejsou "virgin", nejsou zahrnuty v sortimentu tohoto obchodu nebo nejsou uvedeny v Dodacím listu, pak Odběratel je oprávněn účtovat Dodavateli náklady spojené s jejich odbornou likvidací. Tato operace bude účtována položkově sazbou 10 Kč za každý neoprávněně zaslaný produkt.
  5. Odběratel se dále zavazuje, že do 7 dnů potvrdí Dodavateli rozsah vykoupeného zboží co do druhů, počtu a kvality. Při tom se opírá o Dodací list vyplněný Dodavatelem. Potvrzení provede zasláním Příjemky k rukám Dodavatele.
  6. Dodavatel vystaví daňový doklad se sjednanou splatností 15 dnů na účet Odběratele. Údaje o odběrateli jsou v sekci Kontakty.
    V případě právnických osob je úhrada provedena bankovním převodem, není-li stranami dohodnuto něco jiného.
    V případě fyzických osob je úhrada provedena složenkou na adresu, kterou Dodavatel uvedl ve výkupním Dodacím listu.
 
 

Přihlašovací formulář

Přihlašovací e-mail:
Heslo:
 

V případě, že jste zapoměli Vaše heslo, pokračujte zde

Zašlete nám zprávu!

 

Text zprávy: Vaše telefonní číslo (nepovinné): Váš kontaktní mail (povinné): Opište ověřovací kód z obrázku (povinné): obrázek s kontrolním kódem